Tretman visokog krvnog pritiska kod odraslih

Hipertenzija sartana

Liječenje hipertenzije

Lekovi drugog izbora u lečenju arterijske hipertenzije su: adrenergički alfa 1 blokatori, agonisti alfa 2 adrenergičkih receptora, direktni vazodilatatori. Diuretici Diuretici su lekovi koji sprečavaju reapsorpciju natrijuma vraćanje natrijuma iz bubrežnih kanalića u krv i tako, pored natrijuma koji za sobom povlači vodu, stimulišu izlučivanje i natrijuma i vode iz organizma. U medicini su se na početku koristili prvenstveno za lečenje otoka edema koji nastaju zbog oštećenja funkcije srca i bubregaali im je danas područje primene prošireno.

Opširnije o ovoj grupi lekova možete pročitati na sledećem hipertenzija sartana Diuretici: podela prema mestu delovanja, indikacije i interakcije Blokatori kalcijumskih kanala Mehanizam delovanja Blokatori kalcijumskih kanala sprečavaju ulazak vanćelijskog kalcijuma u ćelije glatkih mišića krvnih sudova i u ćelije srčanog mišića.

  • Promjene u oko vaskularne hipertenzije
  • Hipertenzije i koncepcija
  • MSD priručnik dijagnostike i terapije: Arterijska hipertenzija
  • Fiksne kombinacije antihipertenzivnih lijekova - spo-ovnilogia.com
  • Najčešća je hipertenzija kojoj se ne zna uzrok primarna, esencijalna ; hipertenzija poznata uzroka sekundarna najčešće je udružena s bubrežnim bolestima.
  • Antagonisti angiotenzina II | spo-ovnilogia.com

Smanjenjem koncentracije kalcijuma u pomenutim ćelijama blokatori kalcijumskih kanala izazivaju širenje krvnih sudova vazodilatacijasmanjenje jačine kontrakcije srčanog mišića, usporenje srčanog ritma i sprovođenja nadražaja kroz srce.

U principu, ovi lekovi smanjuju snagu kontracije svih mišića, zbog čega se npr.

Antagonisti angiotenzina II

Predstavnici lekovi koji deluju pretežno na srce ali i na krvne sudove — verapamil i diltiazem; lekovi koji u terapijskim dozama deluju samo na krvne sudove — dihidropiridini — nifedipin, amlodipin, felodipin, nimodipin. Nemaju svi predstavnici podjednak efekat na krvne sudove i srce. Krvne sudove šire svi blokatori kalcijumskih kanala, međutim, najjače se šire posle primene dihidropiridina, potom verapamila i na kraju diltiazema.

hipertenzija sartana

Kada se primene u terapijskih dozama, dihidropiridini ne deluju na srčani mišić, tkao da je usporenje srčanog ritma bradikardija i smanjenje snage srčane kontrakcije najizraženije posle primene verapamila, a potom nakon diltiazema. Terapijske indikacije Blokatori kalcijumskih kanala svi predstavnici primenjuju se u lečenju povišenog krvnog pritiska i angine pektoris bol u grudima zbog nedostatka kiseonika u srcu. Verapamil i diltiazem se primenjuju i u lečenju ubrzanog ritma pretkomora tahikardija pretkomora.

Neželjena delovanja Kao posledica širenja krvnih sudova javljaju se glavoboljacrvenilo lica i otok oko skočnog zgloba.

Verapamil i diltiazem, pošto deluju na srcemogu dovesti do bloka sprovođenja impulsa, usporenja srčanog ritma, zbog čega pacijenti osećaju slabost hipertenzija sartana malaksalost.

hipertenzija sartana

Primena verapamila može hipertenzija sartana do zatvora opstipacije. Preparati nifedipina sa brzim i kratkim delovanjem mogu izazvati fenomen pogrešne preraspodele krvi tj. Hipertenzija: Lekovi u terapiji povišenog krvnog pritiska Interakcije Ako se verapamil i diltiazem primenjuju istovremeno sa lekovima koji hipertenzija sartana usporavaju srčanu frekvenciju i usporavaju sprovođenje impulsa beta blokatori i digoksinrizik za pojavu teže bradikardije i bloka sprovođenja impulsa se pojačava.

Pošto dihidropiridini ne deluju na srcemogu se primenjivati istovremeno sa beta blokatorima. Napomena: prilikom primene dihidropiridina, prednost imaju preparati koji se uzimaju jednom dnevno amlodipin! ACE inhibitori inhibitori enzima konvertaze angiotenzina Za samo desetak godina primene, ACE inhibitori postali su skoro najvažniji lekovi u kardiologiji. Hipertenzija sartana toga što su uspešni u lečenju povišenog krvnog pritiska, primenom ACE inhibitora smanjuje se smrtnost bolesnika sa akutnim infarktom miokarda i srčanom slabosti.

Mehanizam delovanja Blokadom enzima konvertaze angiotenzina ACE — enzim koji konvertuje angiotenzinonemogućeno je stvaranje angiotenzina II iz angiotenzina I. Angiotenzin II snažno sužava krvne hipertenzija sartana, a pošto ga nema posle primene ACE inhibitora, krvni sudovi se ne sužavaju i krvni pritisak opada.

Tretman visokog krvnog pritiska kod odraslih

Pored toga, angiotenzin II u kori nadbubrega stimuliše lučenje aldosterona. Uloga aldosterona u organizmu je da zadržava natrijum i vodu.

hipertenzija sartana

Nakon primene ACE inhibitora, nivo hipertenzija sartana je snižen i u organizmu se smanjuje količina vode i natrijuma.

Smanjenjem natrijuma i vode rasterećuje se srčani mišić i smanjuje volumen krvi i vanćelijske tečnosti.

Hipertenzija: Lekovi u terapiji povišenog krvnog pritiska

ACE inhibitori sprečavajući razgradnju bradikinina, dodatno snižavaju krvni pritisak. Predstavnici Većina predstavnika ACE inhibitora — enalapril, primenjuje se per os u neaktivnom obliku u obliku prolekapotom se u jetri aktiviraju. Neki predstavnici kaptopril unose se u aktivnom obliku.