Pritisak nakon poroda: šta da radim?

Hipertenzija nakon poroda. Povišeni krvni tlak koji se razvija u trudnoći može biti prisutan i nakon poroda

Sadržaj

  hipertenzija nakon poroda

  Hipertenzija u trudnoći Vidi i Pogl. Kronična je hipertenzija tlak koji je povišen od prije trudnoće ili prije 20 tj. Kronična hipertenzija komplicira oko 1 do 55 svih trudnoća.

  Sprječavanje i liječenje povišenog krvnog tlaka nakon porođaja postpartalne hipertenzije Liječenje hipertenzije poroda Povijest hipertenzije prvog stupnja Hipertenzija u trudnoći predstavlja jedan od glavnih čimbenika Evaluacija je potrebna nakon 42 dana po porodu. Osim što hipertenzija u trudnoći nosi povećani KV rizik komplikacija tijekom same trudnoće kod majke. Povišeni krvni tlak koji se razvija u trudnoći može biti prisutan i nakon poroda Pacijenti i metode: Tijekom godinu dana praćeno je trudnica od kojih je dva puta mjesečno, a od og tjedna trudnoće do poroda jedanput tjedno ili češće, eklampsija, preeklampsija superponirana na kroničnu hipertenziju.

  Gestacijska hipertenzija se razvija nakon 20 tj. Oba oblika hipertenzije povećavaju opasnost od preeklampsije, eklampsije vidi str. Fetalna smrtnost ili pobol se povećavaju zbog smanjenog uteroplacentarnog protoka, koji može uzrokovati vazospazam, zastoj u rastu, hipoksiju i abrupciju posteljice.

  Dijagnoza i liječenje Krvni se tlak rutinski mjeri prilikom prenatalnih kontrolnih pregleda.

  Ako se u trudnice koja nema višeplodnu trudnoću niti gestacijsku trofoblastičnu bolest po prvi puta pojavi teška hipertenzija, u obzir dolaze pretrage za isključivanje stenoze bubrežne arterije, koarktacije aorte, Cushingova sindroma, SLE i feokromocitoma vidi str.

  Liječenje blage do umjerene hipertenzije tijekom trudnoće je pitanje za raspravu; pitanje je da li i kada opasnosti od lijekova pretežu nad opasnošću hipertenzija nakon poroda neliječene bolesti.

  hipertenzija nakon poroda

  Budući da je uteroplacentarna cirkulacija maksimalno dilatirana i ne podliježe autoregulaciji, sniženje majčinog krvnog tlaka lijekovima može zapravo naglo smanjiti uteroplacentarni protok krvi. Diuretici smanjuju efektivni volumen cirkulirajuće krvi; trajno smanjenje povećava opasnost od zastoja u rastu fetusa.

  hipertenzija nakon poroda

  Lijekovi prvog izbora za hipertenziju u trudnoći su metildopa, β—blokatori i blokatori Ca kanala. Najčešće primjenjivani β—blokator je labetalol β— blokator s nekim α1—blokirajućim učincimakoji se može primjenjivati sam ili uz metildopu, nakon što se dosegne najveća dnevna doza metildope.

  Nepoželjni učinci β—blokatora uključuju povećanu opasnost od zastoja u rastu fetusa, smanjenja razina energije majke i depresije majke vidi Tbl.

  Inhibitori ACE su kontraindicirani zbog povećanja opasnosti od abnormalnosti fetalnog mokraćnog hipertenzija nakon poroda.

  hipertenzija nakon poroda

  Tijazidski diuretici mogu nepovoljno utjecati na fetus i tijekom trudnoće bi ih, ako je to moguće, trebalo izbjegavati. Međutim, ako se ovim konzervativnim postupcima krvni tlak ne snizi, indicirano je liječenje lijekovima.

  Bolesnicu treba podučiti kako da sama nadzire krvni tlak a svakog bi tromjesečja trebala izvršiti pretrage koje pokazuju bubrežnu funkciju.

  hipertenzija nakon poroda

  Fetalni se rast nadzire ultrazvučnom pretragom svakog mjeseca; prenatalno testiranje započinje s 32 tj. Trudnoću bi trebalo dovršiti do 38 tj. Opasnost od komplikacija, kako sa strane majke napredovanje do krajnje disfunkcije organa ili preeklampsije tako i sa strane fetusa prematuritet, zastoj u rastu, mrtvorođenost je značajno povećana.

  Ako postoji jaka želja za nastavkom trudnoće unatoč opasnosti, često je potrebno primjeniti nekoliko antihipertenziva.

  hipertenzija nakon poroda

  Također je, tijekom većeg dijela kasne trudnoće, potrebna hospitalizacija. Ako se ženino stanje pogorša, može biti preporučljiv prekid trudnoće. U ovom poglavlju:.

  Koronavirus COVID izvori Sprječavanje i liječenje povišenog krvnog tlaka nakon porođaja postpartalne hipertenzije Ne postoji dovoljno dokaza o tome koja je najbolja terapija povišenog krvnog tlaka hipertenzije u žena nakon poroda. Nakon poroda nerijetko se kod žena razvije povišeni krvni tlak hipertenzijušto može izazvati ozbiljne posljedice. Može dovesti do moždanog i srčanog udara i, vrlo rijetko, do smrti. Nije poznato što uzrokuje hipertenziju nakon poroda ili koje žene mogu razviti hipertenziju, iako su žene s ozbiljnom predporođajnom preeklampsijom u većem riziku. Cochrane sustavni pregled devet studija nije pronašao pouzdane dokaze koji bi omogućili bolju skrb za te žene.