Diuver opis uporabu proizvoda

Hipertenzije i diuver. Diuver - PLIVIN torasemid

Sadržaj

  Djelatna tvar Diuver tableta je torasemid. Jedna Diuver 5 mg tableta sadrži 5 mg torasemida.

  Molimo Vas da prije nego što počnete uzimati lijek pažljivo pročitate ovu uputu. Uputu sačuvajte jer ćete ju vjerovatno željeti ponovno čitati. U ovoj su uputi sadržane važne informacije o lijeku Diuver. Ukoliko o svojoj bolesti ili o lijeku koji uzimate, želite saznati nešto više, obratite se ljekaru ili farmaceutu.

  1. Aktivna supstanca je torasemidum.
  2. Diuver Diuver Farmakološki Akcija: Diuver-diuretik droge.
  3. Diuver – lek sa diuretičkim dejstvom | Lekovi
  4. Krvni tlak vrtoglavica

  Ovaj lijek je propisan Vama. Nemojte ga davati drugim osobama. Može im naštetiti, čak i onda ako su njihovi simptomi isti kao i Vaši.

  Ako primijetite bilo koju neželjenu reakciju potrebno je obavijestiti ljekara ili farmaceuta. Sadržaj ove upute: 1.

  hipertenzije i diuver orisa liječenje hipertenzije sesije

  Šta su Diuver tablete i za šta se koriste? Prije nego počnete uzimati Diuver tablete 3. Kako uzimati Diuver tablete?

  hipertenzije i diuver prirodni lijek za visok krvni tlak

  Moguće neželjene reakcije 5. Kako čuvati Diuver tablete? Ovi lijekovi uključuju hlorpropamid, glibenklamid, glipizid i tolbutamid. Ako se bilo šta od prethodno navedenog odnosi na Hipertenzije i diuver ili ukoliko niste sigurni, prije nego što počnete primjenjivati lijek DIUVER, posavjetujte se sa Vašim ljekarom ili farmaceutom.

  hipertenzije i diuver tinejdžer uzrokuje povišeni krvni tlak

  Primjena drugih lijekova s lijekom DIUVER Obavijestite svog ljekara ako primjenjujete, ili ste nedavno primjenjivali neki drugi lijek, uključujući i lijek koji se nabavlja bez ljekarskog recepta. Ne primjenjujte lijek DIUVER ako već uzimate neki od antibiotika iz grupe aminoglikozida ili cefalosporina za liječenje infekcijakao što su: streptomicin, gentamicin, cefaleksin i ceftriakson.

  Ako se ovo odnosi na Vas pitajte svog ljekara ili farmaceuta za savjet.

  hipertenzije i diuver hipertenzija lijek prvog izbora