Trenutno nismo u mogućnosti obraditi upit!

Paxil hipertenzija

Kantarion – interakcije sa lekovima

View Larger Image Kantarion — interakcije sa lekovima Kantarion Hypericum perforatum je široko korišćena lekovita biljka. Od davnina se koristi kao antidepresiv, sedativ i antibiotik, ubrzava zarašćivanje rana, pomaže kod opekotina, koristi se u kozmetologiji itd.

Paxil Progress

Aktivna supstanca je hiperflorin. Ekstrakt kantariona povisuje koncentraciju neurotransmitera serotonina i noradrenalina na sinapsama.

razmak između tlakova

Ipak, treba biti oprezan pri korišćenju ove biljke, jer kantarion stupa u interakcije sa velikim brojem lekova kada se unosi u organizam, najčešće u obliku čajeva. U većini slučajeva ova interakcija dovodi do povećanja metabolizma i brzine izlučivanja tih lekova, čime se smanjuje njihova koncentracija u krvi, a samim tim njihovo dejstvo i efikasnost.

jantarna kiselina koristi u hipertenzije

Međutim, ono što je mnogo opasnije, je to da u nekim slučajevima može doći i do pojačanja dejstva leka, ali i potencijalno vrlo opasnih neželjenih efekata leka. Sa lekovima koji deluju na centralni nervni sistem interakcija može biti opasna po život.

kako pobijediti visoki krvni tlak bez tableta

Slede najčešće i najvažnije interakcije. Pojačanje neželjenih efekata leka Antidepresivi — Kantarion može paxil hipertenzija u interakciju sa lekovima za terapiju depresije i ostalih poremećaja raspoloženja, uključujući triciklične antidepresive, inhibitore preuzimanja serotonina SSRIkao i inhibitore monoaminooksidaze MAOI.

kava snizuje tlak

Interakcija potencira neželjene efekte ovih lekova i potencijalno može dovesti do opasnog stanja koje se zove serotoninski sindrom može se javiti nemir, brzo lupanje srca, visoka temperatura, rigidnost mišića, izmenjeno mentalno stanje i napadi.

Istovremena primena kantariona može dovesti do pojačanja neželjenih efekata leka, uključujući i serotoninski sindrom.

  1. Napetost uzrokuje hipertenzija
  2. Za neke uobičajene lijekove na recept, to znači da mogu upropastiti erekciju, orgazam i seksualni poriv.
  3. 5 sveprisutnih lijekova koji mogu uništiti vaš seksualni život - Men's Health

Kantarion može dovesti do povećanja sedativnog efekta sledećih lekova: Antikonvulzivi, kao što je fenitoin Dilantin i valproinska kiselina Depakote Barbiturati Benzodiazepini, kao što je alprazolam Xanax i diazepam Valium Lekovi za terapiju nesanice, kao što je zolpidem Ambienzaleplon Sonataeszopiklon Lunestaili ramelteon Rozerem Triciklični antidepresivi, kao što je amitriptilin Elavil Alkohol — kantarion može dovesti do povećanja sedativnog efekta alkohola Triptani lekovi za terapiju migrene — uzimanje kantariona zajedno sa ovim lekovima povećava rizik od neželjenih efekata, paxil hipertenzija serotoninski sindrom: Naratriptan AmergeRizatriptan MaxaltSumatriptan ImitrexZolmitriptan Zomig.

Smanjenje efikasnosti leka Varfarin antikoagulans — kantarion umanjuje efikasnost varfarina za vreme istovremene primene Antihistaminici lekovi za terapiju različitih alergija — Kantarion može smanjiti koncentraciju ovih lekova u krvi, tako umanjujući njihovu efikasnost: Loratadin ClaritinCetirizin ZyrtecFeksofenadin Allegra Digoksin terapija srčane insuficijencije — Kantarion može paxil hipertenzija do smanjenja efikasnosti leka.

Iako je dostatan broj studija potvrdio njihovu relativnu sigurnu primjenu, referiraju se podaci i o kongenitalnim malformacijama, kao i nepovoljnom perinatalnom ishodu, pa su podaci o utjecaju lijeka na fetus još uvijek proturiječni. Radi objektiviziranja stanja i rasvjetljavanja utjecaja medikamenta na fetus, autori su pretražili baze podataka na PubMedu uključujući originalna istraživanja, meta-analize i pregledne članke.

Imunosupresivni lekovi lekovi za terapiju autoimunih bolesti, kao i za sprečavanje reakcije odbacivanja nakon transplantacije organa — kantarion može smanjiti nivo ciklosporina i ostalih imunosupresiva u krvi, dovodeći čak do odbacivanja transplantiranog organa: Azatioprin Paxil hipertenzija.