Koja je najbolja ciljana razina šećera u krvi žena koje razviju trudnički (gestacijski) dijabetes?

2 invalidnosti dijabetesa i hipertenzije, Specifičnosti liječenja šećerne bolesti u starijih osoba

Skrb za terminalno oboljelog bolesnika Izbjegavati simptomatsku hiperglikemiju Pregled terapijskih 2 invalidnosti dijabetesa i hipertenzije u liječenju šećerne bolesti tipa 2 u starijih osoba Lijekovi koji povećavaju osjetljivost na inzulin, kao što su tiazolidinedioni i metformin, smanjuju progresivni gubitak mišićne mase koji se pojavljuje kod starijih ljudi s dijabetesom i doprinosi slabosti.

  • Specifičnosti liječenja šećerne bolesti u starijih osoba - spo-ovnilogia.com
  • Mantra od hipertenzije
  • Arterijska hipertenzija - Zdravo budi
  • Koja je najbolja ciljana razina šećera u krvi žena koje razviju trudnički gestacijski dijabetes?
  • Korijandera hipertenzija

Ključ uspješnog liječenja šećerne bolesti tipa 2 je individualizacija terapijskog pristupa. Uvijek treba krenuti s promjenama životnog stila. Nema randomiziranih ispitivanja o učinkovitosti  metformina u starijih osoba, iako kliničko iskustvo sugerira da je učinkovit te može smanjiti rizik od raka u starijih bolesnika s dijabetesom Inhibitori alfa-glukozidaze su skromno učinkoviti kod starijih ljudi s dijabetesom, a znatan postotak osoba ih ne trpi zbog gastrointestinalnih nuspojava Tiazolidinedioni su učinkoviti lijekovi, ali su povezani s povećanom učestalošću edema i kongestivnog zatajenja srca CHF u starijih osoba Ti lijekovi također povećavaju rizik od prijeloma u žena Zanimljivo, lijekovi koji povećavaju osjetljivost na inzulin, kao što su tiazolidinedioni i metformin, smanjuju progresivni gubitak mišićne mase koji se pojavljuje kod starijih ljudi s dijabetesom i doprinosi slabosti Preparate sulfonilureje treba koristiti s oprezom jer rizik od teških ili smrtonosnih hipoglikemija raste eksponencijalno s dobi 23no s dugo-djelujućom formulacijom gliklazida postigla se adekvatna kontrola glikemije s nižom učestalošću hipoglikemijskih događaja u odnosu na ostale lijekove iz ove skupine Meglitinidi repaglinid i nateglinid će imati prednost u osoba s nepravilnim prehrambenim navikama.

hipertenzija liječenje savjeti hipertenzija i vitamina u

Inhibitori dipeptidil dipeptidaze DPP-4 linagliptin, saksagliptin, sitagliptin, linagliptin su isto tako učinkoviti u mlađih i starijih pacijenata, uzrokuju minimalne hipoglikemije kada se koriste sami i ne rezultiraju debljanjem Učinkovitost glede agonista GLP-1 receptora je neovisna o dobi te se dobro podnose kod starijih pretilih osoba s niskim rizikom od hipoglikemija, međutim treba biti na oprezu zbog gastrointenstinalnih nuspojava Primjena predmiješanih inzulinskih analoga može biti povezana s boljom kontrolom glikemije od primjene bazalnog inzulina, ali na štetu više hipoglikemija i veće tjelesne težine 27dok dodatak bazalnog inzulina na peroralne preparate ima za posljedicu poboljšanje kontrole glikemije uz nisku učestalost hipoglikemija U prvoj liniji terapije treba svakako razmotriti metformin, osim ako postoje dokazi oštećenja bubrežne funkcije ili druge kontraindikacije.

Sulfonilureje, dipeptidil dipeptidaza 4 DPP-4 inhibitori i glinidi se mogu koristiti ukoliko se metformin ne podnosi.

U drugoj i trećoj liniji terapije dolazi u obzir dodati preparate sulfonilureje s niskim rizikom od hipoglikemije na metformin ili alternativno dodati DPP-4 inhibitor ili ako se peroralni hipoglikemici ne podnose, uvesti 2 invalidnosti dijabetesa i hipertenzije bazalni inzulin.

Vrijede ista načela kao i za za kategoriju 1 no potrebne su dodatne mjere opreza. Uvijek treba odabrati preparat s niskim potencijalom za hipoglikemiju te koristiti pojednostavljene inzulinske režime s niskim hipoglikemijskim rizikom.

Na temelju članka 5. Članak 2. Iznimno, više vještake može imenovati Upravno vijeće Zavoda iz redova vještaka koji su u radnom odnosu u Zavodu. Iznimno, vještaci vještače samostalno, a po potrebi u vijeću u slijedećim postupcima: — vještačenje o statusu osiguranika — invalidne osobe kojemu se staž osiguranja računa s povećanim trajanjem prema propisima iz mirovinskog osiguranja — vještačenje ukupnog postotka tjelesnog oštećenja te postotka tjelesnog oštećenja koji se odnosi na donje ekstremitete radi ostvarivanja prava na znak pristupačnosti i prava na oslobađanje od plaćanja cestarine — vještačenje radne sposobnosti kada je bolest u fazi liječenja — vještačenje radne sposobnosti za inozemnog nositelja mirovinskog osiguranja.

Potrebno je izbjegavati ili ukinuti preparate koji mogu izazvati mučninu, gastrointestinalne poremećaje ili gubitak tjelesne mase npr. Kategorija 3: skrb za terminalno oboljelog bolesnika Osobito treba obratiti pažnju na adekvatno liječenje hipertenzije i hiperlipidemije, koji su glavni uzroci kardiovaskularne smrtnosti i invalidnosti u ovoj populaciji.

kapi hipertenziju upute 2 asd režim za hipertenziju

Cilj je izbjeći simptomatske hiperglikemije, a vrijede ista pravila kao i za bolesnike 2. Od iznimne je važnosti obratiti pažnju na adekvatno liječenje hipertenzije i hiperlipidemije, koji su glavni uzroci kardiovaskularne smrtnosti i invalidnosti u ovoj populaciji, dok se pokazalo da zadovoljavajuća kontrola istih ima veći učinak na smanjenje morbiditeta i mortaliteta od stroge kontrole glikemije Zaključak U liječenju šećerne bolesti kod starijih bolesnika naglasak treba staviti na sprječavanje hipoglikemija koliko god je to moguće.

Liječenje šećerne bolesti tipa 2 i vezanih komorbiditeta je složen proces u starijoj populaciji, što ima za posljedicu kompleksnu terapiju, probleme s nesuradljivosti, a povećana je i učestalost nuspojava i interakcija među lijekovima.

Arterijska hipertenzija Srpanj 14, Ivan Horvat dr.

Prisutnost fragilnosti dodatno komplicira provedbu terapijskog plana skrbi. Na kraju možemo zaključiti da u liječenju šećerne bolesti kod starijih bolesnika naglasak treba staviti na sprječavanje hipoglikemija koliko god je to moguće, čak i ako to znači da je potrebno postaviti više ciljeve glikemijske kontrole.

Literatura D. Tessier, G. Diabetes management in the elderly. In: H. Gerstein, R. Evidence-based Diabetes Care.

Arterijska hipertenzija

Intensive blood glucose control and vascular outcomes in patients with type 2 diabetes. N Engl J Med. Effects of intensive glucose lowering in type 2 diabetes. Kalyani, C. Sauder, F. Brancati, E. Association of diabetes, comorbidities and A1c with functional disability in older adults.

Diabetes Care.

Hronične komplikacije dijabetesa

Raz, A. Ceriello, P. Miller, D. Bonds, H. The effects of baseline characteristics, glycaemia treatment approach, and glycated haemoglobin concentration on the risk of severe hypoglycaemia: post hoc epidemiological analysis of the ACCORD study. BMJ ; b Munshi, A. Segal, E. Emmy Suhl.

Ne mora svaka proteinurija u obolelog od dijabetesa biti znak dijabetesne nefropatije, već može biti posledica nekog drugog bubrežnog oboljenja, teške hipertenzije, srčane insuficijencije itd. U prilog dijabetesne nefropatije ide i istovremeno postojanje dijabetesne retinopatije, trajanje dijabetesa tip 1  preko 10 godina, dok za dijabetes tip 2 dužina trajanja dijabetesa nije od značaja. Na osnovu anamnestičkih podataka, kliničkog nalaza i dopunskih ispitivanja eho bubrega, opšti pregled urina, urinokultura, itd.

Frequent hypoglycemia among elderly patients with poor glycemic control. Arch Intern Med ; Meneilly, E. Cheung, H. Counterregulatory hormone responses to hypoglycemia in the elderly patient with diabetes.

vrtoglavica u liječenju hipertenzije liječenje hipertenzije magic

Diabetes ; Bremer, K.