Enap 5 mg tablete — Mediately Baza Lijekova

Lijekove za visok krvni pritisak enalapril

Prije početka uzimanja tačno pročitajte upute!

lijekove za visok krvni pritisak enalapril

Upute sačuvajte. Možda ćete ih opet željeti pročitati. Ako imate dodatna pitanja posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.

Lijekovi na recept

Lijek vam je bio propisan lično i ne smijete ga davati drugima. Njima bi moglo štetiti iako imaju znakove bolesti slične vašim. Ako bilo koje od neželjenih dejstavaa postane ozbiljno ili ako primjetite bilo koje neželjeno dejstvou koje nije navedeno u ovom uputstvu, obavjestite svog ljekara ili farmaceuta.

Ovo uputstvo sadrži: 1. Šta je Enalapril Lek i za šta se koristi 2. O čemu morate voditi računa prije nego što počnete koristiti Enalapril Lek 3.

Arterijska hipertenzija

Kako se Enalapril Lek uzima 4. Moguća neželjena dejstva 5. Čuvanje i rok trajanja Enalapril Lek 6.

Prirodni lek za visok pritisak

Dodatne informacije 1. Oni snižavaju povišen krvni pritisak posebnim blokiranjme supstance koja je prirodno prisutna u organizmu i zove se angiotenzin II. Angiotenzin II normalno očvršćava vaše krvne sudove.

Lijekovi na recept | Krka - farma

Enalapril Lek im omogućava da se opuste i na tan način olakšava da se snizi povišen krvni pritisak. Ovaj lijek ne liječi povišen lijekove za visok krvni pritisak enalapril pritisak, već pomaže u njegovoj kontroli. Zbog toga, važno je da se redovno uzimaju ove tablete da bi se održala snižena vrijednost vašeg krvnog pritiska.

Možda će biti potrebno da doživotno uzimate ovaj lijek.

lijekove za visok krvni pritisak enalapril

Redovno posjećujte vašeg ljekara, čak i ako se osjećate dobro. Enalapril Lek tablete se koriste: za liječenje visokog krvnoga pritiska hipertenzije : kada je krvni pritisak povišen, vremenom se povećava opterećenje srca i arterija, tako da može da dođe do slabljena njihove funkcije.

Kao posljedica toga može da dođe do oštećenja vitalnih organa: srca, mozga i bubrega i kao posljedica toga do moždanog udara, srčane insuficijencije zatajenje srcasrčanog udara, bolesti krvnih sudova ili bolesti bubrega. Ako vam je ljekar preporučio da se pridržavate određene dijete, na primjer dijeta sa smanjenim unosom soli, pažljivo se pridržavajte savjeta za održavanje ovog načina ishrane.

lijekove za visok krvni pritisak enalapril

Ovaj način vam pomaže da lijek bolje kontroliše vaš krvni pritisak. Ljekar vam takođe može preporučiti i da smanjite tjelesnu težinu.

Pridržavajte se preporučenih savjeta. Ako ste nekada ranije imali i da je zabilježeno u medicinskoj dokumentaciji simptome kao što su:oticanje lica, usana, jezika ili grla ili naglo nastale poteškoće u disanju i gutanjuAko su vam ranije bili dijagnostifikovani oticanje lica, usana,jezika ili grla ili iznenadne poteškoće u u disanju ili gutanju zbog genetskih faktora ili nepoznatih razloga pogledajte dio 4 Ako imate šećernu bolest ili oštećenu bubrežnu funkciju i liječite se lijekom za snižavanje krvnog pritiska koji sadrži aliskiren.

Ako mislite da se bilo koje od gore navedenih stanja odnosi na vas, tablete ne uzimajte. Budite posebno oprezni kod upotrebe lijeka Enalapril Lek Enalapril Lek se ne smije koristiti za vrijeme trudnoće. Ako ostanete trudni za vrijeme liječenja sa enalaprilom, pretsnite sa upotrebom ovog lijeka i odmah se obratite vašem ljekaru. Ovaj lijek ne mora da bude odgovarajući za određenu populaciju pacijenata.

Recite vašem ljekaru ili apotekaru ako mislite da se bilo šta od navedenog odnosi na vas: ako ste u ranijem periodu koristili enalapril ili bilo koji drugi lijek iz grupe ACE inhibitora kao što su lizinopril ili kaptopril i imali ste alergijsku reakciju reakciju preosjetljivosti ili ste loše odreagovali na hipertenzija i invalidnost encefalopatija, naročito ako su vam se javili oticanje lica, usana,jezika ili grla ili iznenadne poteškoće u u disanju ili gutanju.

Ovo su sve simptomi sekundarna hipertenzija lijekovi koje se naziva hereditarni angioedem ili idiopatski angioedem. Kombinacija enalaprila sa ovim lijekom se ne preporučuje. Upotreba ACE inhibitora, kao što je enalapril, sa ovim lijekovima može da poveća šansu da dobijete alergijsku reakciju angioedem.

Zbog toga, prije obavljanja određenih zadataka koji zahtijevaju posebu pažnju vožnja automobila ili upravljanje zahtjevnim mašinama pričekajte da biste mogli da procijenite kako ovaj lijek utiče na vas. Upotreba Enalaprila Lek za vrijeme trudnoće može da prouzrokuje oštećenja ili čak i smrtni ishod kod ploda.

Ovaj lijek se ne bi trebao upotrebljavati za vrijeme trudnoće. Ako ostanete trudni za vrijeme upotrebe Enalaprila Lek, prestanite sa upotrebom ovog lijeka i što prije se obratite vašem ljekaru. Postoji mogućnost da Enalapril Lek prelazi u majčino mlijeko. Ne biste trebali da dojite za lijekove za visok krvni pritisak enalapril upotrebe ovog lijeka. Potrebno je da obavijestite vašeg ljekara ili farmaceuta ako ste u skorije vrijeme imali obilno povraćanje ili proljev.

Ako ste oboljeli od šećerne bolesti i ako pijete lijekove za liječenje šećerne bolesti oralni antidijabetici ili primate inzulin, pažljivo lijekove za visok krvni pritisak enalapril pratiti i kontrolisati nivo šećera u krvi zbog niskog nivoanaročito u toku prvog mjeseca liječenja sa Enalaprilom Lek.

lijekove za visok krvni pritisak enalapril