Liječenje hipertenzije nove metode. Nova metoda liječenja rezistentne hipertenzije

Sadržaj

  Rezistentnu arterijsku hipertenziju definiramo kao nereguliranu arterijsku hipertenziju unatoč primjeni triju ili više antihipertenzivnih lijekova u odgovarajućim dozama.

  Radi se o kompleksnoj bolesti i velikom terapijskom problemu koji izrazito povećava rizik za nastup kardiovaskularnih bolesti i bubrežnog zatajenja.

  I hipertenziju koja je dobro regulirana ali zahtijeva uzimanje četiri ili više vrsta antihipertenziva također smatramo rezistentnom na liječenje1.

  Prije nepune tri godine objavljeni su prvi liječenje hipertenzije nove metode koji opisuju novu metodu liječenja rezistentne arterijske hipertenzije nazvanu renalna denervacija. Renalni simpatički eferentni i aferentni živci imaju ključnu ulogu u procesu nastajanja i održavanja povišenog krvnog tlaka. Oni se nalaze unutar stijenke ili su priljubljeni uz stijenku renalne arterije.

  liječenje hipertenzije nove metode

  Renalna denervacija jest zahvat koji se sastoji od radiofrekventne ablacije simpatičkih živaca renalne arterije. Femoralnim putem s posebno dizajniranim kateterom ulazi se u renalnu arteriju te se cirkumferentno od hipertenzije psihicima simpatički živci.

  Zahvat traje oko 40 minuta. Nakon nekoliko nekontroliranih istraživanja koji su pokazali dobre rezultate renalne denervacije, prošle je godine objavljeno prvo kontrolirano randomizirano istraživanje nazvano Simplicity HTN Provedeno je u 24 centra Europe, Australije i Novog Zelanda.

  liječenje hipertenzije nove metode

  Bolesnici su randomizirani u dvije skupine: u jednoj skupini bolesnici su podvrgnuti zahvatu renalne denervacije uz nastavak prethodne terapije 52 bolesnikadok je u kontrolnoj skupini nastavljena medikamentozna terapija 51 bolesnik.

  Nisu poznati koji su razlozi i prediktori adekvatnog odgovora na terapiju renalne denervacije. Ukupno se zahvat pokazao sigurnim s dugotrajnim učincima na sniženje krvnoga tlaka.

  Riječ je o novoj medicinskoj proceduri koja se pokazala kao iznimno efikasan način u izlječenju visokog krvnog tlaka hipertenzije kod kojeg antihipertenzijski lijekovi ne djeluju. Sustav se sastoji od generatora i fleksibilnog katetera.

  Nisu zabilježeni neželjeni efekti liječenja renalnom denervacijom. Redovitim slikovnim praćenjem bolesnika tijekom prvih šest mjeseci od zahvata nije bilo slučajeva stenoza, tromboza, embolija ni aneurizmatskih proširenja renalnih arterija te nije bilo učinaka na funkciju bubrega čak ni kod uključenih bolesnika s blagim bubrežnim zatajenjem. Zahvat renalne denervacije pokazao se dugoročno djelujućim, unatoč početnoj zabrinutosti o mogućem ponovnom oporavku simpatičkih živaca koji bi mogao smanjiti dugotrajni učinak ove metode.

  liječenje hipertenzije nove metode

  Na kraju možemo zaključiti da se radi o novom i veoma zanimljivom konceptu liječenja rezistentne arterijske hipertenzije. Prvi su rezultati veoma ohrabrujući, za sada se radi o pomoćnoj metodi koja se koristi uz medikamentoznu terapiju kod bolesnika s teškom rezistentnom hipertenzijom.

  liječenje hipertenzije nove metode

  Potrebno je izvršiti dodatna istraživanja kojima će se razriješiti određene dileme, primjerice zašto kod određenih bolesnika ne dolazi do adekvatnog snižavanja krvnoga tlaka. Također, buduća istraživanja morat će pokazati učinak ove metode na mortalitet bolesnika te na incidenciju kardiovaskularnih komplikacija i bubrežnog zatajenja kod bolesnika s povišenim krvnim tlakom.

  Sandro Brusich dr. Catheter-based renal sympathetic denervation for resistant hypertension: a multicentre safety and proof-of-principle cohort study.

  Slika nije dostupna U KBC Zagreb počinje primjena nove metode liječenja visokog krvnog tlaka uz pomoć inovativnog sustava Symplicity Catheter System ili tzv. Riječ je o minimalno invazivnom zahvatu s kateterom, koji ne izaziva komplikacije, a operacija traje ak minuta uz lokalnu anesteziju.

  Lancet ; Liječenje hipertenzije nove metode Symplicity HTN-2 Investigators. Renal sympathetic denervation in patients with treatment-resistant hypertension The Symplicity HTN-2 Trial : a randomised controlled trial.

  Doumas M and Douma S. Renal sympathetic denervation: the jury is still out.

  liječenje hipertenzije nove metode