Klinička ispitivanja

Hipertenzija potentnost

Sadržaj

  hipertenzija potentnost

  Glavni čimbenici rizika za kardiovaskularni pobol i smrtnost jesu dislipidemija, arterijska hipertenzija i dijabetes. Ti čimbenici rizika često se grupiraju pa zajedno uz pretilost visceralnoga tipa čine sindrom koji se naziva metaboličkim sindromom.

  hipertenzija potentnost

  Recentnije spoznaje govore u prilog tomu da postoji uska povezanost između arterijske hipertenzije i dislipidemije, ali i obratno, neovisno o dijabetesu. Klinički to znači da je osobama koje se liječe od arterijske hipertenzije svakako potrebno provjeriti lipidogram, ali vrijedi i obratno.

  Dislipidemija i arterijska hipertenzija dijele neke zajedničke patofiziološke mehanizme pa se liječenjem jednoga čimbenika modificira i drugi. Optimalni učinak postiže se adekvatnim liječenjem obaju čimbenika rizika.

  hipertenzija potentnost

  Kamen temeljac liječenja dislipidemije jesu statini koji su učinkoviti uz nuspojave slične placebu. Budući da je arterijskoj hipertenziji često pridružena i kronična bubrežna bolest KBBliječenje hipertenzija potentnost u tih bolesnika ima također, neka pravila. Dislipidemiju u bolesnika s kroničnom bubrežnom bolešću treba liječiti uz adekvatnu modifikaciju doze potentnih statina koji su danas na raspolaganju.

  hipertenzija potentnost

  Ključne riječi:.