Laboratorijske pretrage: DIO I: HEMATOLOGIJA - TROMBOCITOPENIJA

Liječenje hipertenzije za trombocitopeniju

Sadržaj

  Eltrombopag za trombocitopeniju kod pacijenata s hepatitis C uzrokovanom cirozom Objavljeno 18 Veljača, Razmatrana je mogućnost povećanja broja trombocita i olakšanje liječenja hepatitis C infekcije HCV kod pacijenata s trombocitopenijom povezanom s cirozom prouzročenom HCV infekcijom.

  liječenje hipertenzije za trombocitopeniju

  Metoda je primijenjena na 74 pacijenta s cirozom povezanom s HCV i brojem trombocita od liječenje hipertenzije za trombocitopeniju, do manje od 70, po kubičnom milimetru kojima je nasumično davan eltrombopag 30, 50, or 75 mg dnevno ili placebo u periodu od 4 tjedna. Nakon toga je uključen peginterferon i ribavirin s kontinuitetom eltrombopaga ili placeba u slijedećih 12 tjedana.

  liječenje hipertenzije za trombocitopeniju

  Antivirusna terapija je inicirana kod 49 pacijenata kod 4 od 18 pacijenata koji su dobivali placebo, 10 od 14 pacijenata koji su dobivali 30 mg eltrombopag, 14 od 19 pacijenata koji su dobivali 50 mg eltrombopaga i 21 od 23 pacijenata koji su dobivali 75 mg eltrombopag uz daljnji nastavak primjene eltrombopaga ili placeba.

  Najčešća nuspojava za vrijeme početnih 4 tjedana je bila glavobolja; prema tome, to su bile očekivane nuspojave terapije bazirane na interferonu. Zaključak: Terapija eltrombopagom povećava broj trombocita kod pacijenata s trombocitopenijom povezanom sa HCV prouzročenom cirozom, uslijed toga se odobrava početak antivirusne terapije.

  Trombocitopenija je česta komplikacija kronične bolesti jetre i smatra se indikatorom napredovanja bolesti. Nizak broj trombocita je uzrokovan dijelom efektom portalne hipertenzije i povećanjem slezene, smanjenjem proizvodnje thrombopoietina hormona koji regulira proizvodnju trombocita i virusno prouzročeno smanjenje koštane srži.

  liječenje hipertenzije za trombocitopeniju

  Iako smanjeni broj trombocita nije apsolutna kontraindikacija za liječenje pegiliranim interferonom peginterferon i ribavirinom, upute proizvođača preporučuju oprez kod tretmana pacijenata s klinički značajnom trombocitopenijom.

  Nadalje, ako se trombocitopenija razvije za vrijeme antivirusne terapijemora se smanjiti doza peginterferona ili čak prekinuti terapija. Trenutno ne postoji odobrena terapija za liječenje trombocitopenije kod pacijenata s HCV infekcijom.

  liječenje hipertenzije za trombocitopeniju