Visoki tlak - uzroci, simptomi, pravilno mjerenje... Imamo odgovore na česta pitanja

Ocat u liječenju hipertenzije

Što je novo u ESC smjernicama za liječenje arterijske hipertenzije?

ocat u liječenju hipertenzije

Autor: doc. Nikola Bulj, dr.

ocat u liječenju hipertenzije

Prema novim smjernicama definicija hipertenzije ostala je nepromijenjena u usporedbi s onom iz U dijagnostici, nove smjernice osim mjerenja krvnog tlaka u ordinaciji ističu korisnost mjerenja tlaka u kućnim uvjetima ili korištenjem kontinuiranog mjerenja arterijskog tlaka KMAT. Ove smjernice posvećuju veću pažnju hipertenziji u starijih osoba.

BRZ NAČIN KAKO SNIZITI TLAK: Prirodno rješenje za koje vam nisu potrebni nikakvi lijekovi

Prilikom odabira terapije u starijih osoba biološka dob i opće stanje bolesnika umjesto kronološke dobi određuju izbor antihipertenzivne terapije. Jedna od najvećih novosti u novim smjernicama jest naputak da se antihipertenzivno liječenje treba započeti kombinacijom dvaju lijekova ACE inhibitora ili ARB lijekova u kombinaciji s antagonistom kalcijskih kanala ili diuretikomšto u ranijim preporukama nije bio slučaj.

ocat u liječenju hipertenzije

Smjernice posebnu pažnju posvećuju suradljivosti bolesnika, budući da adherencija igra glavnu ulogu u lošoj kontroli krvnog tlaka.

Stoga je preporuka da se, kada kod je moguće, primjenjuje fiksna kombinacija dvaju ili u rjeđim slučajevima triju antihipertenziva.

ocat u liječenju hipertenzije

Za pacijente s rezistentnom hipertenzijom preporučuje se dodavanje spironolaktona. Za razliku od smjernica za Eur Heart J.

ocat u liječenju hipertenzije