Smjernice | spo-ovnilogia.com

Smjernice za liječenje hipertenzije. Što je važno u smjernicama?

Sadržaj

  šta je tlak pulsa

  Što je novo u ESC smjernicama za liječenje arterijske hipertenzije? Autor: doc.

  hipertenzija s hipertrofijom

  Nikola Bulj, dr. Prema novim smjernicama definicija hipertenzije ostala je nepromijenjena u usporedbi s onom iz U dijagnostici, nove smjernice osim mjerenja krvnog tlaka u ordinaciji ističu korisnost mjerenja tlaka u kućnim uvjetima ili korištenjem kontinuiranog mjerenja arterijskog tlaka KMAT.

  pravilno mjerenje krvnog tlaka

  Ove smjernice posvećuju veću pažnju hipertenziji u starijih osoba. Prilikom odabira terapije u starijih osoba biološka dob i opće stanje bolesnika umjesto kronološke dobi određuju izbor antihipertenzivne terapije.

  jelovnik za visok krvni pritisak

  Jedna od najvećih novosti u novim smjernicama jest naputak da se antihipertenzivno liječenje treba započeti kombinacijom dvaju lijekova ACE inhibitora ili ARB lijekova u kombinaciji s antagonistom kalcijskih kanala ili diuretikomšto u ranijim preporukama nije bio slučaj. Smjernice posebnu pažnju posvećuju suradljivosti bolesnika, budući da adherencija igra glavnu ulogu u lošoj kontroli krvnog tlaka.

  Stoga je preporuka da se, kada kod je moguće, primjenjuje fiksna kombinacija dvaju ili u rjeđim slučajevima triju antihipertenziva.

  institucije liječenje hipertenzije

  Za pacijente s rezistentnom hipertenzijom preporučuje se dodavanje spironolaktona. Za razliku od smjernica za Eur Heart J.