Visoki krvni tlak - uzroci, simptomi, liječenje

Visoki tlak na ergometriji

Test opterećenja Ergometrija ili test opterećenja je dobro uhodana i klinički prihvaćena neinvazivna metoda koja se radi kod bolesnika sa sumnjom na ishemijsku bolest srca ili pak kod bolesnika sa već postavljenom dijagnozom ishemijske bolesti srca.

Iz iste kategorije

Ergometrija visoki tlak na ergometriji test opterećenja je dobro uhodana i klinički prihvaćena neinvazivna metoda koja se radi kod bolesnika sa sumnjom na ishemijsku bolest srca ili pak kod bolesnika sa već postavljenom dijagnozom ishemijske bolesti srca. Svim ispitanicima bi trebalo isključiti prije testa opterećenja digoxin, beta blokatore, antagoniste kalcija, nitrate, najmanje 24h optimalno 48h prije izvođenja testa. Ergometrija se izvodi na pokretnoj traci ili bicikl-ergometru po Bruceovom protokolu dok se povećava opterećenje s početnih 25W za po 25 W svakih 3 minuta.

visoki tlak na ergometriji

Tijekom izvođenja testa mjeri se srčana journal of hypertension liječnika i arterijski tlak dok se elektrokardiogram EKG kontinuirano prati. Tijekom testa nastoji se postići značajno povećanje frekvencije srca tako što se test radi bar dok se ne postigne submaksimalna vrijednost frekvencije koja je dana za starosnu dob,spol i tjelesnu težinu. Pri interpretaciji testa značajni su slijedeći elementi — simptomi koji se javljaju tjekom testa, tolerancija na napor, krvni tlak i srčana frekvencija te EKG promijene.

visoki tlak na ergometriji

Kao glavni kriterij za pozitivnost testa služe EKG promjene. Kod pacijenata s abnormalnim EKG nalazom u mirovanju koji ukazuje na hipertrofiju lijevog ventrikla, nepravilnosti intraventrikularnog provođenja, atrijsku fibrilaciju imaju često lažno pozitivne rezultate testa. Takvi rezultati su mogući i kod pacijenata na terapiji digitalisom.

Kreni Zdravo Ergometrija je nezaobilazna, neinvazivna dijagnostička metoda ispitivanja u kardiologiji. To je mjerenje sposobnosti učinka organa srca i srčanog sustava pomoću ergometra. Ona pruža podatke o preostalom fizičkom kapacitetu, poteškoćama za vrijeme i nakon opterećenja, ishemijske promjene smanjen dotok krvi na elektrokardiogramu EKG-u i aritmiji poremećaj srčanog ritma. Osim toga, koristi se u procjeni učinka terapije srčanih bolesti.

Ergometrija je također manje osjetljiva i specifična kod žena. Test opterećenja se smatra niskorizičnom procedurom i bolesnik treba da potpiše suglasnost za izvođenje testa opterećenja.

Prije potpisivanja suglasnosti bolesnik treba da je upoznat sa koristima od testa opterećenja u dijagnostičke svrhe kao i sa minimalnim mogućim rizicima.

visoki tlak na ergometriji

Rizik sprovođenja testa opterećenja je zavisan od kliničkog stanja pacijenta kojem se test radi. Rizik je veći kad se procedura sprovede ubrzo nakon akutnog ishemijskog događaja akutnog infarkta srca. Rizik je znatno umanjen čak i u ranoj postinfarktnoj fazi kad se provodi test opterećenja limitiran simptomima pacijenta.

Nepotpuno razjašnjeni mehanizmi

Stres opterećenja se može takođe sa sigurnošću uraditi kod pacijenata sa kompenziranom srčanom slabošću koji nemaju značajnih komplikacija. Ispitivanja su pokazala da je pojava ventrikularnih poremećaja ritma tijekom testa češća kod pacijenata koji su bili na terapijji antiaritmicima u odnosu na pacijente koji nisu uzimali lijekove iz te grupe.

Kod pacijenta koji su bez simptoma bolesti srca rizik od pojave komplikacija tijekom testa opterećenja kategorija rizika za hipertenziju izuzetno mali. U slučaju da se radi o visoko rizičnim pacijentima kojima je ipak potrebno uraditi test opterećenja, a to su pacijenti sa značajnom disfunkcijom lijeve klijetke, sinkopama, manifestnom anginom pectoris, poremećajima ritma onda je takvim pacijentima test opterećenja potrebno uraditi u bolničkim uvjetima.

Pacijenti koji su bez simptoma i koji pripadaju u nisko-rizičnu grupu pacijenata za pojavu ishemijske bolesti srca mogu uraditi test ambulantno uz posebno educiranog medicinskog tehničara, pod uvjetom da je liječnik u neposrednoj blizini.

10. namirnica koje dokazano snižavaju krvni tlak

Diabetes mellitus i test opterećenja Ateroskleroza koronarnih krvnih žila kao i promjene na perifernim krvnim žilama su značajno izraženije kod bolesnika sa dijabetesom u odnosu na bolesnike koji nemaju dijabetes. Stupanj ateroskleroze je u korelaciji sa dužinom trajanja dijabetesa kao i sa prisutnošću mikrovaskularne bolesti, periferne vaskularne bolesti i autonomne neuropatije.

Kod pacijenata sa autonomnom disfunkcijom kao i senzornom neuropatijom češća je pojava abnormalnog odgovora krvnog tlaka ili srčane frekvencije na opterećenje tijekom ergometrije. Koje vrijednosti tlaka se smatraju normalnim tijekom testa opterećenja.

Podijelite članak

Normalan odgovor na opterećenje je progresivni porast sistoličkog tlaka sve visoki tlak na ergometriji pik-a kojim se smatraju vrijednosti od do mmHg, sa većim vrijednostima za starije pacijente koji imaju slabije prilagodljiv vaskularni sustav. Kod zdravih osoba dijastolički tlak se ne mijenja značajnije tijekom opterećenja.

visoki tlak na ergometriji

Neadekvatna reakcija na opterećenje je kada sistolički tlak ne poraste iznad mmHg ili kad se registrira pad sistoličkog tlaka više od 15 mmHg na 15 sekundi ili ispod vrijednosti tlaka u mirovanju. Ovakva reakcija može biti povezana s ishemijskom bolesti srca, ali i sa drugim stanjima kao što su-kardiomiopatija, aritmije, vazovagalna reakcija, hipovolemija, uzimanje antihipertenziva.

visoki tlak na ergometriji

Rijetko, kod mladih pacijenata moguća je pojava vazovagalne sinkope u ranoj fazi odmora zajedno sa sinusnom bradikardijom tj. Hipertenzivna reakcija tokom testa opterećenja je povezana sa značajnijom koronarnom bolešću kao i većim defektima u perfuziji miokarda.