Deksametazon

Deksametazon hipertenzija

Sadržaj

  Ako su ove pretrage dale dvojbene rezultate, bolesnika treba hospitalizirati radi određivanja kortizola u ponoć, što je obično završna analiza.

  Ako je deksametazon orano ili parenteralno doziran u toku perioda dužeg od nekoliko dana, nuzpojave uobičajene kod sistemičke upotrebe glukokortikoida se mogu manifestovati. To može da uključuje sledeće: Bolovi stomaka, povećana senzitivnost na stomačnu kiselinu deksametazon hipertenzija tačke ulceracije esofagusa, želuca, i duodenuma Povećanje apetita koje dovodi do značajnog gojenja Skrivena šećerna bolest se često može manifestovati.

  deksametazon hipertenzija liječenje medicinskih centara hipertenzije

  Glukozna intolerancija se pogoršava kod pacijenata sa postojećim dijabetesom Imunosupresantska aktivnost, posebno ako se koristi zajedno sa imunosupresantima kao što je ciklosporin. Bakterijske, viralne, i fungalne bolesti mogu lakše da napreduju, i to može da prouzrokuje životnu opasnost. Groznica, kaja je uobičajeni upozoravajući simptom, je onemogućena.

  deksametazon hipertenzija muški 36 godina, hipertenzija

  Psihijatrijski poremećaji, uključujući promenu ličnosti, iritabilnost, euforija, manija Osteoporoza kod dugotrajnih tretmana, patološke frakture na primer kuka Maskularna atrofija, negativni proteinski balans katabolizam Povećani nivo enzima jetre, degeneracija jetre masnoćama obično reversibilna Kušingov sindrom hiperadrenokortizolizam ili hiperkortizolizamsindrom koji podseća slučaju hiperaktivnog adrenalnog korteksa sa povećanom adipoznošću, hipertenzijom, demineralizacijom kostiju, itd.

  Depresija adrenalne deksametazon hipertenzija je obično uočava, ako se više od 1,5 mg dnevno uzima diže od tri nedelje, ili jednog meseca. Hipertenzija, zadržavanje tečnosti i natrijuma, edema, pogoršanje gušenja srca prouzrokovano mineral - kortikoid aktivnošću Zavisnost, sa tipičnim sindromom povlačenja, su frekventno zapaženi Povećani intraokularni pritisak, neke vrste glaukoma, katarakt jako zamagljene očnih sočiva Dermatološki efekti: akne, alergijski dermatitis, suva ljuskasta koža, ecchymoses i petechiae, ertem, otežano zarastanje rana, povećano znojenje, ospice, suspenzija reakcije na testove kože, stanjivanje kosa, urtikarija.

  deksametazon hipertenzija hipertenzije i utega

  Alergijske reakcije mada ne frekventno : anafilaktoidna reakcijaanafilaksijaangioedem. Druge nuspojave su moguće, i treba im se obratiti pažnja ukoliko nisu blage.

  deksametazon hipertenzija piramil tablete za tlak

  Kratkoročni tretman za alergijske reakcije, hipertenzija nije bolest, i deksametazon hipertenzija primena obično ne uzrokuje jake nuzpojave. NSAID i alkohol: povećan rizik od gastrointestinalne ulceracije Mineralokortikoidi: povećan rizik od hipertenzije, edema i srčanih problema Oralne antidijabetski lekovi i insulin: antidijabetska terapija se možda treba uskladiti Druge interakcije, sa određenim antibioticima, estrogenimaefedrinomdigoksinomsu poznate.

  Autoimune bolesti i inflamacije: dugoročna terapija sa 0.

  Drug Discov Today 15 : —7. PMID   Bolton, Yanli Wang, Paul A. Thiessen, Stephen H. Bryant Annual Reports in Computational Chemistry 4: — J Cheminform 2 1 : 3. Miscellaneous agents; Glucocorticoids".

  deksametazon hipertenzija vježba hipertenzija

  New York: McGraw-Hill. ISBN European Journal of Clinical Pharmacology 44 3 : — European Heart Journal —