Respiratorni tehnika disanja za hipertenziju. Usluge - Poliklinička rehabilitacija

Za pretragu se potrebno prethodno naručiti na Centralnom naručivanju za pacijente. Plućna respiratorni tehnika disanja za hipertenziju je postala važna grana pulmologije i ima zadnjih godina sve veću ulogu osobito kod bolesnika koji boluju od kroničnih plućnih bolesti.

respiratorni tehnika disanja za hipertenziju hipertenzija i kako liječiti bradikardije

Ciljevi rehabilitacije: Svrha plućne rehabilitacije je redukcija simptoma i poboljšanje kvalitete života kod ljudi s kroničnim plućnim bolestima.

Proces rehabilitacije uključuje program fizikalne terapije, respiratorni tehnika disanja za hipertenziju o bolesti i savjete o prehrani. Respiratorna kaheksija je česta komplikacija.

Omogučavanje što bolje kvalitete života, uključivanje psihologa i što bolje socijalizacije bolesnika pospješuju učinak. Ima nekoliko studija koje pokazuju učinak fizikalne terapije i njezinu efikasnost. To se očituje u smanjenju broja hospitalizacija kao i u skraćenje dužine hospitalizacije.

respiratorni tehnika disanja za hipertenziju nego za liječenje hipertenzije u 45 godina

Bolesnici koji boluju od KOPB-a se osjećaju puno bolje i imaju bolju toleranciju napora nakon provedene rehabilitacije. Provođenjem fizikalne terapije, vježbi disanja i lagano vježbanje perifernih mišića na ergometru, omogućuje povećanje inspiratorne mišićne snage kod bolesnika sa slabošću inspiratorne muskulture a samim time im se poboljšava kvaliteta života.

respiratorni tehnika disanja za hipertenziju kava krvni tlak

S obzirom na sve veću potrebu za fizikalnom terapijom i rehabilitacijom kod naših kroničnih plućnih bolesnika i u našoj ustanovi postoji potreba za njezinim provođenjem. Provodile bi se vježbe u grupi, kao i individulane ovisno o stupnju bolesti.

respiratorni tehnika disanja za hipertenziju problema s hipertenzijom jačine

Bolesnici nakon takvog tretmana su u puno boljem psihičko-fizičkom stanju. Uključivanje bolesnika u takve programe zahtijeva određeni prostor, uz za nas za sada minimalna ulaganja nabavka nekoliko jednostavnih ergometara, lopti za vežbanje. Bolesnici se vrlo rado uključuju u takve grupe, jer se bolje educiraju o svojoj bolesti, nauče pravilno koristiti dišnu muskulaturu a i objektivno se vrijednosti plućne funkcije nešto poboljšavaju jer su im dišni putovi prohodniji nema u njima sekreta, jer je toalata dišnih putova sada puno bolja.

Optimalno bi bilo provođenje takve rehabilitacije kontinuirano kroz 3 tjedna.

Plućna rehabilitacija

Metoda i materijali: Za provođenje takovog tipa rehabilatacije potrebno je oformiti tim: TIM uključuje: pulmologa, respiratornog fizioterapeuta, VMS-u, psihologa. Optimalni broj: do 8 bolesnika u grupi Trajanje: tjedana, tijekom jutra za hospitalizirane bolesnika te od 15 do 18h za ambulantne bolesnike. Odabir grupe: Status i anamneza, dijagnostika rtg pluća, EKG, laboratorijske pretrage pp, UZV srca uz mjerenje tlaka u plućnoj arteriji - pitanje stupnja plućne hipertenzije, dobri recepti za hipertenziju pp.

Vrši pulmolog koji procjenjuje stupanj bolesti te eventulano korigira medikamentoznu terapiju, određuje stupanj opterećenja i vrstu fizikalne terapije. Isključivanje bolesnika s evidentnim kardijalnim poteškoćama, evidentna aritmija ili ishemičke promjene u EKG-u. SGQ, kvaliteta života, prije početka fizikalne terapija VMS s bolesnikom prolazi upitnik, pitanje pušenja, broj pušačkih godina, broj cigareta na dan kroz godinu dana - l pušačka godina.

respiratorni tehnika disanja za hipertenziju expiratory dispneja s hipertenzijom

Plućna funkcija: uključuje spirometriju FEV1, pletizmografiju, MMP inspiratorni i ekspiratornidifuziju pluća, bronhodilatatorni test - pulmolog potom eventualno još korigira inhalacionu th.

Pokazivanje pravilnog uzimanja inhalacione terapije te provjeravanje kako to rade bolesnici, vrše med.

Usluge - Poliklinička rehabilitacija

Vježbe disanja, razgibavanja, lagano opterečenje na biciklu, 6MWT, toaleta dišnih puteva, drenažni položaj radi što bolje ekspektoracije, vježbanje s Pick flowmetrom - provodi fizioterapet uz konzultaciju s pulmologom.

Razgovor o prehrani,pitanje respiratorne kaheksije u prvom tjednu VMS razgovara u grupi i individualno,upoznavanje s raznim dodatnim pripravcima.

Razgovor s psihologom - socijalizacija, tretiranje depresije, u tijeku prvog tjedna također grupna terapija te prema potrebi individualna. U trećem tjednu razgovor psihologa prema potrebi - bolesnici mogu postavljati pitanja o individualnim problemima.

MSD priručnik dijagnostike i terapije: Plućna rehabilitacija

Završno mišljenje pulmologa uvid u oba upitnika, rezultate plućnih funkcijaprocjena stupnja smanjenja dispnoičkih tegoba subjektivnih i objektivnih uz eventualnu korekciju medikamentozne terapije, upute o naučenim vježbama i savjeti za daljnje provođenje kod kuće, preporuke za daljnje kontrole.

Rezultati: Uz adekvatnu inhalacionu terapiju i takvu rehabilitaciju definitivno se poboljšava kvaliteta života kroničnih plućnih bolesnika, smanjuje se broj hospitalizacija kao i njihova dužina. Kada se to promatra u ekonomskom pogledu također se isplati jer su razne studije pokazale da su troškovi manji manje hospitalizacija koje su kraće, manja upotreba antibiotika.

respiratorni tehnika disanja za hipertenziju za liječenje zatajenja srca i hipertenzije

Sada je i trend u Evropi i svijetu koji pokazuje da provođenje samo medikamentozne terapije nije dovoljno te se sve više bolesnici uključuju u programe plućne rehabilitacije.

U našoj ustanovi se od 6.