komplikacije nakon hipertenzije

Hipertenzija medicinski glasnik, Hipertenzija medicinski glasnik

Sadržaj

  hipertenzija medicinski glasnik

  Enterobacteriaceae Vraneš et al Biofilm i kronične infekcije Tablica 1. Inače, smatra se da periodontitis nastaje kao posljedica poremećaja ekvilibrija u dentalnom plaku Dentalni plak je mikrobni biofilm kojeg sačinjavaju mikroorganizmi hipertenzija u 80 godina flore usne šupljine Iako je dentalni plak najproširenija sesilna zajednica u ljudi, klinički se znakovi periodontitisa javljaju samo u onih kod kojih kronično prisustvo dentalnog plaka izaziva pojavu imunološkog odgovora i hipertenzija medicinski glasnik To je uvjetovano osjetljivošću domaćina ili promjenom uvjeta u mikrookolišu usne šupljine Osjetljivost domaćina određuju genetski i okolišni faktori, te stečene navike poput pušenja Iako je upalni odgovor domaćina protektivan, destrukcija gingivalnog i periodontalnog tkiva može nastati ukoliko je preslabo ili prejako izražen Destrukciji tkiva doprinosi i ekspresija faktora virulencije mikroorganizama u trenutku kada se, uslijed povećanog protoka tekućine u gingivalnim pukotinama i dotoka hranjivih tvari, te povišenja pH, mijenja mikrookoliš u oralnoj šupljini 34, Nastanak dentalnog plaka odvija se u tri koraka.

  hipertenzija medicinski glasnik

  Neposredno, nakon čišćenja površine zubi, izloženi dijelovi cakline bivaju obloženi proteinskim kondicionirajućim filmom, koji služi kao supstrat ranim bakterijskim kolonizatorima 1, 2, Predominantni kolonizatori ranog biofilma su streptokoki 38poput bakterija Streptococcus gordonii, S.

  Čimbenici koji favoriziraju streptokoke, kao inicijalne kolonizatore, jesu ekspresija adhezinâ koji prepoznaju receptore na kondicionirajućem filmu; sposobnost da, kao jedine izvore hranjivih tvari, metaboliziraju komponentne sline; te izrazita sposobnost intra- i inter-generičke koagregacije 38, Procesom koagregacije, međustaničnog prepoznavanja i adherencije genetički različitih bakterija, te metaboličkim interakcijama drugih bakterija sa streptokokima, rani biofilm ubrzo postaje multigenerička mikrozajednica koju čine aerobne i aerotoleratne hipertenzija medicinski glasnik vrste rodova Gemella, Actinomyces, Veillonella, Haemophilus, te Neisseria 38, Skenirajućim elektronskim mikroskopom uspješno je prikazana dinamika stvaranja oralnog biofilma Pojedinačne i manje nakupine stanica uočavaju se već nakon četiri sata, mikrokolonije nakon osam sati, a nakon 12 sati na caklini se može uočiti monosloj bakterija.

  Ključnim posrednikom procesa koagregacije između ranih i kasnih kolonizatora u dentalnom plaku smatra se bakterija Fusobacterium nucleatum Također se smatra kako ova gram-negativna bakterija promovira stvaranje anaerobnog mikrookoliša koji striktnoanaerobnim, preživljavanje u aerobnoj atmosferi Kasni kolonizatori su gram-negativne anaerobne bakterije, poput Porphyromonas gingivalis, Tanerella forsythensis i Treponema denticola U studijama bakterijske etiologije subgingivalnog biofilma, a time i periodontitisa, najčešće su bile korištene klasične metode kultivacije i molekularne identifikacijske metode, koje su, kao periodontalne patogene, identificirale proteolitičke vrste bakterija, koje su već navedene kao kasni kolonizatori dentalnog plaka Kloniranjem i hipertenzija medicinski glasnik gena bakterijske 16S rRNA u uzorcima subgingivalnog plaka osoba s periodontitisom, otkrilo se kako bakterije P.

  Prevencija nastanka periodontitisa bazira se na kontroli nastanka oralnog biofilma, no za hipertenzija medicinski glasnik su se mehaničko odstranjivanje i kemijska kontrola pokazali neuspješnim Nove strategije prevencije nastanka oralnog biofilma, poput interferencije transdukcije signala u biofilmu, modifikacije brzina tekućine u hipertenzije zubi, zamjena potencijalno patogenih s genetski modificiranim, manje virulentnim mikroorganizmima, te imunizacija, tek su početak nastojanja kontrole oralnog biofilma Koja će od ovih strategija biti uspješna u prevenciji i kontroli oralnog biofilma pokazat će budućnost.

  Nakon obične prehlade, otitis media OM ili upala srednjeg uha, najčešći je razlog posjeta liječniku u dječjoj dobi.

  hipertenzija medicinski glasnik

  Dijagnoza rekurentnog OM-a postavlja se nakon tri ili više epizoda OM-a, tijekom šest mjeseci, između kojih nema kliničkih znakova bolesti 43, 44a eksudativnog, ukoliko sekrecija perzistira duže od tri mjeseca Kronični OM najčešći je uzrok provodnog oštećenja sluha u dječjoj dobi, što može imati za posljedicu otežan razvoj govora, a potom i socijalizacije djeteta Primjena antimikrobnih lijekova u liječenju kroničnog OM-a, vrlo često rezultira terapijskim neuspjehom. Ukoliko eksudat u srednjem uhu perzistira dulje od šest tjedana, kirurškim se zahvatom u bubnjište postavlja cjevčica za tablete hipertenzije drenažu.

  hipertenzija medicinski glasnik

  Dugo vremena kronični OM smatrao se isključivo upalnim procesom usmjerenim spram zaostalih bakterijskih metabolita, a eksudat sterilnim Tek od Primjena visokoosjetljivih tehnika molekularne biologije, kao što je reakcija lančane polimeraze engl.

  Isprva velika razlika u detekciji uzročnika kroničnog OM-a klasičnim i PCR metodama, objašnjavala se činjenicom da Vraneš et al Biofilm i kronične infekcije početnice engl.

  hipertenzija medicinski glasnik

  Ubrzo su uslijedila istraživanja koja su to opovrgla. Post i suradnici dokazali su, na animalnom modelu OM, da se pročišćena bakterijska DNK, te DNK toplinom inaktiviranih bakterija ne može detektirati dulje od tri dana u eksudatu bubnjišta U istom je istraživanju uočeno da ubrzo, nakon primjene antimikrobnih lijekova, više nije moguće dokazati prisutnost uzročnika klasičnim metodama kultivacije, no PCR tehnologijom DNK patogena u uzorku može se detektirati i do tri tjedna nakon terapije Slijedeći korak u istraživanjima bio je dokazivanje prisutnosti uzročnika u uzorcima.

  hipertenzija medicinski glasnik

  To je ostvareno detekcijom bakterijske glasničke ribonukleinske kiseline mRNK bakterije H. Imajući na umu da je mRNK uzročnika infekcije molekula, čiji se životni vijek mjeri u sekundama i minutama, te da se sintetizira isključivo u intaknom mikroorganizmu, zaključeno je kako se u uzorku nalazi metabolički aktivan patogen Nemogućnost uzgoja uzročnika klasičnim metodama kultivacije, te rezistencija pri primjeni antimikrobnih lijekova, rezultirala je postavljanjem hipoteze o bakterijskom biofilmu kao mogućem etiološkom faktoru u kroničnom OM-u.

  Koncept mukoznog biofilma zaživio je tek vizualizacijom sesilne zajednice na sluznici srednjeg uha, prvo na animalnim modelima 45, 51a potom i na bioptatima sluznice hipertenzija medicinski glasnik s kroničnim OM-om Skenirajući uzorke hipertenzija medicinski glasnik mikroskopom, pojava prvih mikrokolonija zamijećena je već 24 sata nakon indukcije eksperimentalnog OM-a, injiciranjem bakterije H.