Stižu nova pravila za vozačke dozvole, posebno se odnose na srčane bolesnike i dijabetičare

Hipertenzije i vozačka komisija

Sadržaj

  Izvješće   2 koje je izradila radna skupina sadržava razloge zbog kojih je potrebno ažurirati odredbe o kardiovaskularnim bolestima iz Priloga III. U izvješću se predlaže da se uzmu u obzir najnovije medicinske spoznaje i da se jasno naznači u slučaju kojih bi se zdravstvenih stanja vožnja trebala dopustiti te u kojim se situacijama vozačke dozvole ne bi smjele izdati ili produljiti.

  Nadalje, to izvješće sadržava detaljne informacije o tome kako bi nadležna nacionalna tijela trebala primjenjivati ažurirane odredbe o kardiovaskularnim bolestima.

  Na temelju članka Ovim Pravilnikom utvrđuju se uvjeti za obavljanje zdravstvenih pregleda, vrsta i opseg pregleda, način vođenja evidencije i medicinske dokumentacije, dokumentacije vezane uz psihologijsko testiranje, izdavanje uvjerenja i izvještavanja o zdravstvenoj sposobnosti vozača i kandidata za vozače. Članak 2.

  Radna skupina za dijabetes, koju je uspostavio Odbor za vozačke dozvole, zaključila je da se pri ažuriranju tih odredbi te spoznaje moraju uzeti u obzir, posebno u pogledu važnosti pojave hipoglikemije tijekom spavanja te trajanja zabrane vožnje nakon ponavljajuće teške hipoglikemije za vozače iz skupine 1. Članak 2.

  hipertenzije i vozačka komisija normalan pritisak i puls

  Države članice donose i objavljuju zakone i druge propise potrebne za usklađivanje s ovom Direktivom najkasnije do 1. One Komisiji odmah dostavljaju tekst tih odredaba.

  hipertenzije i vozačka komisija najbolji sok za hipertenziju

  One primjenjuju te odredbe od 1. Kada države članice donose te odredbe, one sadržavaju upućivanje na ovu Direktivu ili hipertenzije i vozačka komisija na nju upućuje prilikom njihove službene objave.

  Države članice određuju načine tog upućivanja. Države članice Komisiji dostavljaju tekst glavnih odredaba nacionalnog prava koje donesu u području na koje se odnosi ova Direktiva.

  hipertenzije i vozačka komisija thuja hipertenzija

  Članak 3. Ova Direktiva stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

  hipertenzije i vozačka komisija od tretirati prvu fazu hipertenzije

  Članak 4. Ova je Direktiva upućena državama članicama. Sastavljeno u Bruxellesu 7.

  hipertenzije i vozačka komisija hipertenzija u dijete 3 godine

  Za Komisiju.